Кой е Антихриста?

Много религиозни текстове дават отговор на този въпрос, но те не са толкова лесни за правилно интерпретиране. За да разбере кой е Антихриста, човек може да прочете Библията, където се казва, че в определени моменти ще се появи човек, който по същество ще бъде пълната противоположност на Исус Христос. Тази религиозна книга отговаря и на въпроса как ще се развият събитията след появата на този характер.

Кой е Антихристът и откъде ще дойде?

Къде точно и в кой период ще се роди този герой, не е ясно. Никой текст от Библията не отговаря на тези въпроси. Единственото нещо, което пророчествата казват за идването на Антихриста, е, че той ще бъде придобит със сила, която ще продължи точно 42 месеца. Той ще бъде надарен с дара на убеждаване и неговите речи ще потъпчат не само законите на Бога, а самия Бог.

Според библейските текстове този герой ще започне война с ангелите , а от тази битка - победителя. След това поклонението на Антихриста започва с онези хора, чиито имена не са записани в книгата на живота на Агнето.

Много хора все още озадачават тълкуването на библейски текстове по този въпрос. В много векове Антихристът се считал за доста известни политици. Например, Мартин Лутер вярва, че папата, която царува по време на живота си, е този характер. Разбира се, Адолф Хитлер също е бил обмислен и някои хора смятат Антихриста.

Всъщност никой не знае кога и къде ще се появи този човек. Но много хора вярват, че Антихриста вече е роден и че скоро всички ще видим последствията от това събитие.

Знаци за идването на Антихриста

Религиозните текстове съдържат основните характеристики, чрез които можете да установите, че този герой вече е роден. Първото събитие трябва да бъде унищожаването в Йерусалим на джамията Омар, която е на храма Хълм. На негово място трябва да бъде издигнат веднъж разрушен от римския храм на Соломон.

Вторият знак за появата на Антихриста ще бъде, че Светият Огън няма да изгори на Великден. Третото събитие ще бъде идването в нашия свят на двамата пророци Илия и Енох. И накрая, четвъртият знак е марката на всички представители на човечеството.

Много теолози казват, че буквално е невъзможно да се възприемат библейски текстове. Ето защо учените работят върху дешифрирането на това послание за повече от десетилетие. Много хора, например, вярват, че в 21-ви век ще настъпи идването на Антихриста и в края на краищата на света . Мнението им се основава на тълкуването на горните признаци на началото на това събитие.

Различни версии и предположения

Много хора са убедени, че печатът на Антихриста, като реалност на нашето време, може да бъде намерен в това, което се говори за биометрични паспорти и електронни карти, в които всеки човек получава своя личен номер. Това, според някои, не е нищо повече от четвъртия знак, че Антихристът вече се готви да се изкачи на своя трон. Да се ​​твърди за правилността или грешката на това мнение е невъзможно. Но учените, включително теолозите, казват, че преди човечеството да получи стигма, трябва да има още 3 събития, които все още не са се случили.

Вярващите и тези, които са склонни да разсъждават върху мистичната страна на живота, многократно са се опитвали да дешифрират какво всъщност означава това в този или онзи библейски текст за идването на Антихриста. За съжаление досега няма надеждни данни, които някой е успял да направи. Ето защо всички версии могат да се считат за верни и грешни, защото да ги опровергаеш или потвърдиш е просто невъзможно.