Ruacana Falls


В югозападната част на Африка на река Canene се намира величественият водопад на Ruacan, който се нарича съкровището на безводната Намибия . Това е не само украшение на този район, но и основен източник на вода, което заплашва самото му съществуване на африканска земя.

География на водопадите Ruacana

Този живописен природен район е в средата на пустинята, на около 1 километър от основния басейн на река Kunene. От всички страни водопадът на Ruacan е заобиколен от храстови растения, които са толкова богати на африканската савана. На 17 километра от него се намира едноименният град, до който може да се стигне само да заобиколите реката.

Руакана е най-големият и мощен водопад в цялата Африка. С пълна вода ширината на река Кунене тук може да достигне 695 м, а огромните водни течения - падат от височина 124 м.

Използване на водопада Ruacana

Това чудовище на природата се намира в средата на оазиса. В околностите на водопада Ruacana в Намибия номадските хора Himba живеят в продължение на няколко века. Това местно население все още поддържа начина на живот на своите предци. Дори домовете им се основават на старата технология, когато дървената рамка на къщата се размазва с гъста смес от оборски тор и глина. Хората на Химба живеят отделно и не използват ползите от цивилизацията, предпочитайки да се включат в традиционното животновъдство.

Земеделието не е единствената дейност, която се практикува в района на водопадите Ruacana. Малко по-високо по реката е хидроелектрическият язовир, поради което през сушата водопадът почти изсъхва. Основната цел на ВЕЦ е не само генерирането на електроенергия. Той осигурява на жителите на южна Ангола и северната част на Намибия количеството вода, необходимо за напояване на земеделските земи.

Характеристики на туризма

Водната електроцентрала близо до водопада на Ruakana често причинява политически конфликти. През 1988 г., когато в страната имаше гражданска война, язовирът и оборудването на местната ВЕЦ бяха изгорени от бунтовници.

За да посетите водопада на Ruacan в Намибия, следвайте:

За да отидете до водопада трябва да бъде в сезона на висока вода, т.е. в периода от януари до март. През април настъпва суша, поради което изсъхва леглото на река Кунен, а от водопада на Руакана има само няколко отделни потока.

Как да стигнете до водопадите Ruacana?

За да съзерцавате красотата на този естествен обект, трябва да отидете в северната част на страната. Водопадът Ruacana се намира на границата между Намибия и Ангола на 635 км от Windhoek . От столицата можете да стигнете до нея само с сухопътен транспорт , с такси или с автобус за разглеждане на забележителности. Уиндхоек и Руакана са свързани по пътищата B1 и C35, чиито участъци преминават през Ангола. Ако ги следвате в посока северозапад, можете да се озовете в водопада на Ruakana след 13-14 часа.