Психология на влюбените жени

Любовта прави една жена "жена". Нищо не разкрива нейната красота, женственост и сексуалност, като чувство на любов. Да бъдеш обичан и да обичаш истинското щастие на жената.

Психологията на жените в любовта и на женската психология като цяло е фундаментално различна от тази на мъжа. Когато хората разбират и разбират тези различия, проблемите в отношенията между мъж и жена ще бъдат намалени. Нека се опитаме да подчертаем тези нюанси и да погледнем любовта не само през очите на жена, но и от човек.

Жена изглежда

Защо жените искат любовта - защото природата е толкова подредена. Любовта към човека създава желание и желание да придобие потомство. Това, по свой начин, е гаранция и необходимо условие за размножаване. И какво друго се нуждае от природата? За да се чувствате като жена, трябва да почувствате интереса на човека. Вниманието на един човек, желанието да притежаваш и обичаш една жена, й дава потвърждение за нейната сексуалност и я разкрива най-пълно.

Като жена показва любовта й и за нея има любов - отговорът на този въпрос е донякъде необичаен. Проявление на грижи и участие в живота на любимия човек, подкрепа и вдъхновение на човек - всичко това може да се нарече външен признак за женска любов. В допълнение към външните признаци на любовта в една жена има вътрешни, отразяващи женското разбиране за любовта. Любовта през очите на една жена е нейните чувства. Чувствата, които изпитва (ентусиазъм, страст, радост и т.н.) са много по-важни от обекта, предизвикващ тези чувства. С други думи, една жена обича не толкова мъж, колкото чувствата й, свързани с него. Човек получава грубо казано "парчета от царската маса", т.е. външни признаци на женска любов, които, разбира се, са много приятни. Тук такъв обичам тук.

Мъжът изглежда

Любовта на човека е неразривно свързана с придобиването на удоволствие. Човек чувства любов не за самата жена, а за удоволствието, което изпитва за нея. Не става въпрос само за сексуалното удовлетворение, но и за удовлетворението от духовната страна на връзката (възможността да се говори "сърцето на сърцето", чувството за подкрепа на жените, взаимното разбирателство, възхищението на човека). Любовта към човека е удоволствие. Ако човек престане да го изпитва, тогава чувствата му стават по-студени. Ето защо една жена трябва да бъде източник на удоволствие за нейния човек. Помнете това, когато искате да организирате друг скандал по ежедневните въпроси, които всъщност не са толкова важни, колкото запазването на любовта и хармонията в отношенията ви.