Представителна система

Независимо от научното звучене, представителната система е доста проста концепция. Тя обозначава този начин на възприемане на заобикалящата ги реалност, която е най-характерна за този или този човек.

Видове представителни системи

Има няколко основни представителни системи на човека, които характеризират неговия тип възприятие на реалността. Има три основни - визуални, слухови и кинестични, но рядко се срещат в чиста форма, поради което и смесени видове, които се основават на тях, също са от значение. Водещата представителна система може да бъде тази:

Определението за представителна система се използва в НЛП - невролингвистичното програмиране. Знаейки кой канал е настроен човек, е по-лесно да го повлияе.

Определение на водещата представителна система

Този показател е важно да знаете не само за себе си, преди и за вашите близки. Съществуват множество диагностични методи за представителната система, от психологически тестове, които могат да се извършват в Интернет, до прости наблюдения.

Например, в реч визуалната ще описва цветове, изображения, изграждане на картини; Audial ще се занимае с описанието на звуковата среда и кинестезията - с техните собствени усещания. Прожекциите не възприемат информация по ухото, а кинестезиците искат да докоснат всичко; Audialam не е важно да се види, те перфектно възприемат солидна информация.