Какво е човечеството и какво се проявява в човечеството и добротата?

Какво е човечеството - вътрешният свят на човека, характеризиращ състоянието на душата, невидим външен вид. Приятният външен вид не винаги характеризира благоволението и позитивното отношение към обстоятелствата. Деликатността и отзивчивостта към тревогите на други хора се трансформират в съвременния свят в една категория чувства, атрофирани с развитието на цивилизацията.

Човечеството - какво е това?

Вътрешната хармония, която създава удобни взаимоотношения между хората, в резултат на което те получават морално удовлетворение, е човечеството. Това е духовното състояние на индивида, в което той има набор от високи човешки качества, основен от които е сърдечна доброта. Характерни признаци на човечеството, които се забелязват от другите:

Какво е човечеството - философия

В разбирането на философите човекът е хуманно. Латинският термин "човешко" се превърна в основата, на която се появи идеята за хуманизма - възприемане на светоглед, признаване на свободата на индивида, многостранно развитие, състояние на щастие. Цицерон нарече човечеството резултат от образованието, степен на образование, издигаща човешката същност.

Да демонстрираме хуманно отношение - да помагаме и да показваме съпричастност, която човекът се нуждае, без да накърнява собствените си интереси. Да направиш друг човек щастлив против неговата воля не е хуманно. Най-искрените прояви на доброжелателност, наложени на човек без неговото желание, не се отнасят до човечеството. Да вършиш добро дело, без да призоваваш за помощ, е да наложиш собствената си воля.

Какво е нечовешкото?

Безразличие към проблемите и обстоятелствата на друго лице - безпокойството на душата, духовната апатия. Човечеството и жестокостта са две противоположни страни. Проявявайки един от тях, човекът предизвиква уважение или отрицателна критика от другите. Нечовешкото поведение може да бъде насочено към други хора, животни, природа, причинява страдание. Синоними, характеризиращи нехуманността:

Защо ни е нужно човечеството?

Благостта и човечеството са две подобни чувства. Проявявайки ги, човек променя света, показва грижата и разбирането на другите - носи хармония, дава спокойствие , тренира силата на волята . Човечеството е акт на любов и милост към човек, който се нуждае от помощ. Тя дава вяра, помага да се преодолеят трудностите, показва "истинското" лице на лице в труден момент.

Показването на човечеството към хората сега "не е модерно". Човешката природа е подредена по такъв начин, че само чрез показване и даване на милосърдие може да се намери духовен комфорт. Без елементарна помощ за другите човек се превръща в бездушен робот, изпълнявайки определени функции, фиксирани върху благосъстоянието на индивида.

По какъв начин се проявява човечеството?

Способността за съпричастност е важна за няколко професии - лекари, спасители, учители, преподаватели. В понятието за човечеството се споменават актове, които показват, че някой е получил подкрепа - материален, морален, физически. Проблемът и грижите на друг човек станаха близки, човекът го сподели - помогна за решаването му по достъпен начин. Безразличието на действието е основното правило на човечеството. Най-често срещаните актове на добра воля са - връщането на лични средства за благотворителни цели, доброволческата работа, грижата за слабите, затрупани в трудни житейски ситуации:

Етичните норми не стимулират едно човешко действие, за да спасят живота и здравето, въпреки заплахата от собствения си живот и лични проблеми. Най-голямата степен на добрата природа се показва кураж в непредсказуеми ситуации, които се превърнаха в героично дело. Тя показва личността като високо морален защитник и спасител, който е нарушил неговите интереси в полза на другите.

Развитието на човечеството

Човечеството ви позволява да забележите доброто, което не е фиксирано върху негативните, за да даде надежда за бъдещето на себе си и на близките ви. Развитието на хуманизма се подпомага от три основни чувства - любов, доброта и интелигентно отношение. Безразличната реакция към проблема с случайния човек, участието в благотворителни действия е знак за духовна доброта и духовно равновесие.

Как да изключите човечеството?

Ако изключите човечеството, губите щастливи качества и тяхното отсъствие провокира развитието на социопатията. Човек, мотивиран от личните интереси, става трудно да намери общ език с другите, да се наслаждава на приятни животински дреболии, което води до дисхармония в умственото развитие. Ако на първите етапи такава позиция е приятна, тогава с течение на времето тя ще започне да угнетява. Искрената подкрепа и доброто дело могат да бъдат извършени от всички, но хората могат да демонстрират това желание.

Проблемът на човечеството

Човечеството в съвременния свят е съзнателно объркано със слабостта. Състезанието за ценности за лична изгода налага строги правила за социално поведение. На този фон контрастиращите цветове дават доброта - щедрост. Какво е човечеството на конкретни примери - учител, който се занимава с детето след уроци без допълнително заплащане, медицинска сестра, която грижливо се грижи за сериозно болните. Не е трудно да се появи грижа заради възможностите, най-лошото е да не получавате подкрепа, когато можете, но не искате да помогнете.