Кой е човекът?

Всеки човек е по същество биологична единица и, както всички останали живи същества, е част от природата. Но за разлика от последните, тя може да се превърне в личност, индивидуалност. Това е възможно поради наличието на разузнаване и взаимодействие с околната среда. Така че кой е индивид в тази статия.

Характеристики на индивида

След като се роди, човек по дефиниция вече е индивид, който отразява семейната му принадлежност. Това е конкретен носител на индивидуални особености, но преди всичко биологично обусловени. С всички останали хора тя съчетава структурата на скелетната мускулатура, структурата на мозъка, присъствието на речта и т.н. Но в същото време индивидът е едно същество, което се различава от другите в отделните черти - цвета на косата, кожата, функционирането на нервната система и т.н.

Но в човешката психология , не само като индивидуален представител на човешката раса, но и като член на определена социална група. Тя се отличава със следните характеристики:

  1. Безпристрастност на психо-физическата организация на организма.
  2. Устойчивост на околните реалности.
  3. Дейност.

За тези, които се интересуват от това какво означава човек, можете да отговорите, че благодарение на висока социална организация той съзнателно може да преодолее присъщата биологична "програма", да промени промените в поведението си и да я контролира и да управлява всички висши психологически процеси.

Социални качества на индивида

Изобразявайки се като индивид, човек става човек в живота. И във връзка с факта, че има слабо развити механизми за адаптация, индивидът може да стане човек само с постоянна комуникация, взаимодействие с други. Това е повлияно от взаимоотношенията в семейството, в рамките на групата. Лични характеристики, които човек не получава от раждането. Всички умствени черти, възгледи и обичаи, които приема от обществото, в което живее.

Социалните качества на дадено лице включват:

Лицето постепенно придобива лична зрялост и за всяка възраст се характеризира със специална качествена идентичност. Да станеш човек е дълъг и сложен процес, многофакторен и многоизмерен. Въз основа на опита се формират норми и ценности, гражданска позиция, отношение към себе си, хората и света.

Разлики между индивида и индивидуалността

Личността на всеки човек е комбинация от характеристики и характеристики, които формират неговата индивидуалност. По този начин, по индивидуалност имаме предвид комбинация от психологически особености на човек, което го прави уникален, отличителен, различен от другите. Индивидуалността се проявява във всичко - изграждане на тялото, стил на дрехи, темперамент, житейски опит, стремежи, начини на самоизразяване и т.н. Индивидуалността не е проява на почтеността на човек, а някаква "жарка", която отличава човека от другите.

Индивидуалността се формира под въздействието на средата, в която индивидът расте, възпитанието му, натрупаният опит, характеристиките на взаимоотношенията в семейството и лечението на детето. Най-важните фактори са вродените характеристики на дадено лице и неговата собствена позиция на живот. Руски психолог, политик и учен А.Г. Асмолов заяви, че "хората се раждат, стават личности и защитават индивидуалността". Тоест, формирането на личността се случва в обществото, а индивидуалността е извън него. Този процес се извършва отделно, уникален и уникален.