Монотеистични религии - появата на монотеизма и неговите културни последици

Има много известни религиозни движения, които се формират по различно време и имат свои собствени принципи и основи. Една от основните различия е броят на боговете, в които вярват хората, така че има религии, основани на вяра в един бог, а има и политеизъм.

Какво представляват монотеистичните религии?

Доктрината за единен Бог се нарича монотеизъм. Има няколко течения, които споделят идеята за създадения супер-създател. Разбирайки какво означава монотеистичната религия, струва си да се каже, че това е името на трите основни световни течения: християнството, юдаизма и исляма. По отношение на други религиозни тенденции, спорове са в ход. Важно е да се заменят монотеистичните религии - това са разграничителни посоки, защото някои овластяват Господа с личност и различни качества, докато други просто издигат централното божество към другите.

Каква е разликата между монотеизма и политеизма?

По смисъла на такова нещо като "монотеизъм" беше разбрано, а по отношение на политеизма, тогава то е пълна противоположност на монотеизма и се основава на вяра в няколко богове. Сред съвременните религии те включват например, хиндуизма. Поддръжниците на политеизма вярват, че има много богове, които имат сфери на влияние, черти и навици. Ярък пример са боговете на Древна Гърция.

Учените вярват, че отначало възниква политеизъм, което в крайна сметка премина към вяра в един Бог. Много от тях се интересуват от причините за прехода от политеизъм към монотеизъм, така че има няколко обяснения за това, но най-оправданото е. Учените вярват, че такива религиозни промени отразяват определени етапи в развитието на обществото. В онези дни робската система се укрепва и монархията е създадена. Монотеизмът се превърна в основа за формирането на ново общество, което вярва в един монарх и Бог.

Световни монотеистични религии

Вече е казано, че основните световни религии, които се основават на монотеизма, са християнството, ислямът и юдаизмът. Някои учени смятат, че те са масова форма на идеологически живот, които са насочени към укрепване на моралното съдържание в него. Ръководителите на държавите от древния Изток по времето на формирането на монотеизма бяха ръководени не само от собствените си интереси и укрепването на държавите, но и от възможността да използват хората възможно най-ефективно. Богът на монотеистичната религия им даде шанс да намерят път към душите на вярващите и да укрепят трона на монарха си.

Монотеистична религия - християнство

Съдейки по времето на произхода, християнството е втората световна религия. Първоначално това беше секта на юдаизма в Палестина. Подобно родство се наблюдава във факта, че Старият Завет (първата част на Библията) е важна книга за християни и евреи. Що се отнася до Новия Завет, който се състои от четирите Евангелия, тези книги са свещени само за християните.

 1. Има един монотеизъм в темата за грешките в християнството, тъй като основата на тази религия е вярата в Отца, Сина и Святия Дух. За мнозина това е противоречие на основите на монотеизма, но в действителност всичко се счита за трите атрибута на Господа.
 2. Християнството предполага изкупление и спасение, а хората вярват в Божията милост към грешен човек.
 3. Сравнявайки други монотеистични религии и християнство, трябва да се каже, че в тази система животът изтича от Бог на хората. В други течения човек трябва да полага усилия да се издигне до Господа.

Монотеистична религия - юдаизъм

Най-старата религия, която възникна около 1000 г. пр. Хр. Пророците използват различни вярвания на времето, за да формират новия ток, но единствената важна разлика е съществуването на единен и всемогъщ Бог, който изисква от хората стриктно да спазват моралния кодекс. Появата на монотеизма и неговите културни последици са важна тема, която учените продължават да изследват, а в юдаизма се открояват следните факти:

 1. Основателят на тази тенденция е пророкът Авраам.
 2. Еврейският монотеизъм е създаден като основна идея за моралното развитие на еврейския народ.
 3. Токът се основава на признаването на един Бог Бог, който съди всички хора, не само живите, но и мъртвите.
 4. Първото литературно произведение на юдаизма - Тора, което показва основните догми и заповеди.

Монотеистична религия - ислям

Втората по големина религия е ислямът, който се появи по-късно от други посоки. Този ток е роден в Арабия през VII век от н.е. д. Същността на монотеизма на исляма е в следните догми:

 1. Мюсюлманите трябва да вярват в един Бог - Аллах . Той е представен от същество, което притежава морални качества, но само в отлична степен.
 2. Основателят на тази тенденция беше Мохамед, на когото се яви Бог и му даде серия от откровения, описани в Корана.
 3. Коранът е основната мюсюлманска свещена книга.
 4. В исляма има ангели и зли духове, наречени джинове, но всички същества са в силата на Бога.
 5. Всеки човек живее чрез божествено предопределение, защото Аллах определя съдба.

Монотеистична религия - будизъм

Една от най-старите религии на света, чието име е свързано с важното заглавие на основателя му, се нарича будизъм. Имаше този ток в Индия. Има учени, които изброяват монотеистични религии, споменават този ток, но всъщност не могат да бъдат приписани нито на монотеизма, нито на политеизма. Това се обяснява с факта, че Буда не отрича съществуването на други богове, но уверява, че всеки се подчинява на действието на кармата. Като се има предвид това, като се разбере кои религии са монотеистични, е неправилно да включим будизма в списъка. Основните му разпоредби включват:

 1. Никой освен човек не може да спре процеса на прераждане на "самсара" , защото в силата си да се промени и да достигне нирвана.
 2. Будизмът може да има много форми, като се има предвид мястото, където то се признава.
 3. Тази посока обещава на вярващите освобождение от страдания, преживявания и страхове, но в същото време не потвърждава безсмъртието на душата.

Монотеистична религия - хиндуизъм

Древният ведически поток, който включва различни философски училища и традиции, се нарича хиндуизъм. Много от тях, описващи основните монотеистични религии, не считат за необходимо да споменават това направление, тъй като неговите привърженици вярват в около 330 милиона богове. Всъщност това не може да се счита за точна дефиниция, защото концепцията на индуза е сложна и хората могат да я разберат по свой начин, но всичко в индуизма се върти около един Бог.

 1. Практикуващите вярват, че един върховен Бог не може да бъде разбран, затова той е представен в три наземни въплъщения: Шива, Вишну и Брахма. Всеки вярващ има право да решава сам за себе си кой вариант да даде предпочитание.
 2. Този религиозен ток няма един основен текст, така че вярващите използват Веди, Упанишад и други.
 3. Важно положение на хиндуизма показва, че душата на всеки човек трябва да премине през огромен брой превъплъщения.
 4. Карма е във всички живи същества и всички действия ще бъдат взети под внимание.

Монотеистична религия - Зороастризъм

Едно от най-древните религиозни направления е Зороастризмът. Много религиозни учения вярват, че всички монотеистични религии започват с този ток. Има историци, които казват, че това е дуалистично. Изглеждаше в древна Персия.

 1. Това е едно от първите вярвания, които представиха на хората борбата за добро и зло. Светлинните сили в зороастризма са представени от бог Ахурамадда, а тъмните сили са представени от Ankhra Manui.
 2. Първата монотеистична религия показва, че всеки човек трябва да поддържа душата си в чистота, разпространявайки се добре на земята.
 3. Основното значение в зороастризма не е култът и молитвата, а добри дела, мисли и думи.

Монотеистична религия - джайнизъм

Древна дхармична религия, която първоначално е била реформаторска тенденция в индуизма, обикновено се нарича джайнизъм. Появи се и се разпространи в Индия. Религията монотеизъм и джайнизъм нямат нищо общо, защото този ток не означава вяра в Бога. Основните разпоредби на тази насока включват:

 1. Целият живот на земята има душа, която има безкрайно знание, сила и щастие.
 2. Човек трябва да носи отговорност за живота си в настоящето и в бъдещето, защото всичко се отразява в кармата.
 3. Целта на тази тенденция е да освободи душата от негативните, което води до грешни действия, мисли и речи.
 4. Основната молитва на джайнизма е мантрата на Навокар, а по време на пеене човекът показва уважение към освободените души.

Монотеистични религии - конфуцианство

Много учени смятат, че конфуцианството не може да се счита за религия и да го наречем философската тенденция на Китай. Идеята за монотеизъм може да се види във факта, че Конфуций е бил обожестван с течение на времето, но тази актуална практика не обръща внимание на природата и действията на Бога. Конфуцианството в много отношения се различава от основните световни монотеистични религии.

 1. Тя се основава на стриктното прилагане на съществуващите правила и обреди.
 2. Основното нещо за този култ е уважението на предците, така че всеки вид има собствен храм, където се правят жертви.
 3. Целта на човека е да намери своето място в световната хармония и затова е необходимо непрекъснато да се подобрява. Конфуций предложи своята уникална програма за хармонията на хората с космоса.