Посолството на Албания в Казахстан

В Казахстан няма посолство на Албания, посолството в Москва представлява интересите на страната