Фактор на туморна некроза

Факторът на туморната некроза се нарича извънклетъчен многофункционален протеин, продуциран от имунокомпетентни клетки (макрофаги, еозинофили). Подействайки върху други клетки на тялото, този протеин причинява следните ефекти:

Кръвен тест за тумор некрозисфактор

Тъй като туморният некрозис фактор участва в почти всяка имунна реакция на тялото, концентрацията му в кръвта се определя от интензивността на възпалителните процеси. Ако кръвният тест покаже, че туморният некрозис фактор е повишен, това може да покаже такива патологии:

Тумор некрозис фактор в онкологията

Определянето на количеството на тумор некрозисфактора е важно при оценката на хода на рака. По отношение на туморните клетки този протеин показва активност, която се изразява в хеморагична некроза на злокачествени неопластични клетки, без да се унищожават здравите клетки. Въз основа на туморния некрозис фактор, изолиран по специален начин от кръвта на донора, се получават лекарства със засилени антитуморни свойства, които имат минимален токсичен ефект върху организма. Например, с помощта на лекарството Refnot лечение на рак на гърдата се извършва.