Болонската образователна система

От началото на новото хилядолетие системата за висше образование в повечето страни от Европа и бившия СССР претърпя промени в резултат на Болонския процес. Официалното начало на съществуването на Болонската образователна система е датата 19 юли 1999 г., когато представители на 29 държави подписаха Болонската декларация. Днес преходът към Болонската система бе одобрен от 47 държави и стана участник в процеса.

Болонската образователна система има за цел да приведе висшето образование в единни стандарти, да създаде общо образователно пространство. Очевидно е, че изолираните образователни системи винаги са пречка за студентите и завършилите висшите учебни заведения за развитието на науката в европейския регион.

Основните задачи на Болонския процес

  1. Въвеждането на система от сравними дипломи, така че всички завършили в страните-участнички да имат еднакви условия за наемане на работа.
  2. Създаване на двустепенна система за висше образование. Първото ниво е 3-4 години, в резултат на което студентът получава диплома за общообразователно висше образование и бакалавърска степен. Второ ниво (не задължително) - в рамките на 1-2 години студентът изучава определена специализация, като в резултат получава магистърска степен. Решението за това кое е по-добро, бакалавър или майстор , остава за ученика. Болонската образователна система е определила стъпките, отчитащи нуждите на пазара на труда. Студентът има избор - да започне работа след 4 години или да продължи обучението си и да се занимава с научни и изследователски дейности.
  3. Въвеждане в университетите на универсални "мерни единици" на образованието, общоприетото ниво на трансфер и натрупване на кредити (ECTS). Системата за оценяване в Болоня има резултати в цялата образователна програма. Един заем е средно 25 учебни часа, прекарани на лекции, независимо проучване на темата, издържани изпити. Обикновено в университетите графикът се прави по такъв начин, че за семестър има възможност да се спестят 30 кредита. Участието на студенти в Олимпиади, конференции се изчислява с допълнителни кредити. В резултат на това един студент може да получи бакалавърска степен, притежаваща 180-240 часа кредит, и магистърска степен, печелейки още 60-120 кредита.
  4. Кредитната система дава на студентите преди всичко свобода на движение. Тъй като Болонската система за оценка на придобитите знания е разбираема във всяка институция на висшето образование в участващите страни, прехвърлянето от една институция в друга няма да бъде проблематично. Между другото, кредитната система засяга не само студенти, но и учители. Например, преместването в друга държава, свързана с Болонската система, няма да повлияе на опита, всички години работа в региона ще бъдат отчитани и акредитирани.

Плюсове и минуси на Болонската система

Въпросът за плюсовете и минусите на Болонската образователна система се издига по целия свят. Америка, въпреки интереса си към общо образователно пространство, все още не е станала партия процес поради недоволство от системата на заемите. В САЩ оценката се основава на много по-голям брой фактори, а опростяването на системата не е подходящо за американците. В постсъветското пространство се наблюдават и някои недостатъци на Болонската система. Болонската образователна система в Русия бе приета през 2003 г., две години по-късно образователната система в Болоня в Украйна стана актуална. Първо, в тези страни бакалавърската степен все още не е възприета като пълноправен, работодателите не бързат да си сътрудничат с "неприсъщите" специалисти . На второ място, като плюс мобилност на студенти, способността за пътуване и обучение в чужбина за повечето студенти е относителна, тъй като включва големи финансови разходи.