Как да повишим лидер?

Приоритетите и тенденциите в възпитанието на децата, както и много други неща, се променят с течение на времето. Така например родителите ни бяха възпитани в духа на колективизма, научиха, че е грозно да се открояват и демонстрират достойнството си. Абсолютното мнозинство се стреми да стане част от общата маса, такъв "среден гражданин". Успоредно със социално-политическите промени в живота на хората, осъзнаването на важността на личните качества дойде, за да помогне на хората да се открояват от тълпата и успешно да вземат своето, а не последното място в живота. Така че, много родители, които желаят децата си най-добри, започнаха да мислят как да вдигнат лидер на детето, за да му помогнат да постигне цели.

Разбира се, детето-лидер се формира от това от раждането. Това е дълъг фиктивен деликатен процес, който помага на детето да намери линията между собствените си нужди и изискванията на обществото, високо самоуважение и реалност, целенасоченост, самочувствие и адекватна критика.

Определение за лидерство

Преди да потърсите отговор на въпроса как да развиете лидерските качества на едно дете, трябва да определите концепцията за лидерство. Лидерът не е този, който се движи напред, бутайки съперниците си с лакти. Това е, първо, човек, който уважава другите, не се страхува от отговорност, способна да улови другите, да ги накара да искат да действат, които могат не само да спечелят, но също така да загубят с чест, да направят изводи.

Лидерите стават и не се раждат, по-точно, се раждат деца с някои нагласи на лидерство и от възпитанието и социалните условия зависи дали да се получи това развитие, т.е. дали детето ще стане лидер или не. Според повечето учени, само 40% от способностите и способностите зависят от генетиката и 60% от образованието. Както знаете, най-добрият начин на обучение е вашият пример. Малко вероятно е родителите, които са в облаците и не правят нищо конкретно, за да подобрят живота си, знаят как да набират лидер. Но те не са нужни да бъдат сами лидери, достатъчно е да имат такива качества като способността да отговарят за своите действия, уважение към другите и способността да се съобразяват с тяхното мнение, желанието да намерят изход от всяка ситуация.

програмиране

С цел да доведете лидерски качества в детето си, важно е да запомните, че лидерите на деца растат в семейства, където царува топла атмосфера на любов, разбиране и взаимна подкрепа. Бъдете внимателни с думите, защото всяка фраза, която дори се казва в миналото, може да бъде отпечатана в ума на детето за цял живот и да се превърне във вид на програма.

Избягвайте следните изрази:

Фрази, които допринасят за развитието на лидерство:

Как да повишим детето като лидер?

Някои практически препоръки: