Кризата от 5 години при децата

Кризата на всяка възраст се нарича преход към ново ниво на взаимоотношения с външния свят. Такива кризи по време на отглеждането на детето са няколко: кризата през първата година , 3 години , 5 години, 7 години и кризата в юношеството . Някои ги изпитват много грубо и понякога поставят родителите в задънена улица, другите деца са напълно спокойни и почти неусетно преживяват преходния си етап. Ще разкажем за кризата от 5 години, която се случва във всяко дете навреме и продължава няколко седмици или месеци.

Как да разпознаем свързаните с възрастта кризи при децата?

Най-сигурният сигнал, че детето расте и започва да се движи към ново ниво на комуникация, е внезапна промяна в поведението, а не към по-добро. Като правило, кризите в психическото развитие на детето са придружени от следните промени:

Кризи в развитието на децата: решим проблема конструктивно

Разбира се, в такъв труден период родителите понякога пускат ръцете си и нека плъзгат нещата, докато други започват активно да образоват детето си. Но всеки начин за решаване на проблема с кризата от 5 години при децата трябва да се стреми да помогне на детето да оцелее.

Преди всичко подгответе троха за началото на училищния живот по всички възможни начини. Опитайте се да насърчите независимостта на вашето дете и да му помогнете да върши всички "възрастни" неща. Иска детето да мие съдовете сами - да го похвали и да ми каже как да го направя правилно. Но не отивайте на ниво дете-възрастен, но се опитвайте да общувате на ниво възрастни-възрастни. Този подход ще даде възможност да се доближите до бебето и да увеличите самочувствието му.

Кризата от 5 години при децата е сложна не само за малките деца. Родителите са много трудно да не се намесват и да не учат детето, когато е зает със случая. Ако бебето не поиска помощ, не се намесвайте. Възрастовите кризи при децата допринасят за постепенното прехвърляне на отговорност от родителя към детето. Трябва да научите бебето да отговаря за действията му и постепенно да прехвърля някои неща и отговорности към него.

Не забравяйте, че кризите на развитието на децата трябва преди всичко да преподават на бебето, затова не е целесъобразно да се грижите за него, както преди. Детето трябва да разбере последствията от своето поведение и неподчинение, само за да порасне.