Вербално изображение

Словесният образ е мнение за човек, формиран въз основа на информация за него. Подобно мнение се формира само чрез устна или писмена реч.

За бизнеса, словесното изображение е от голямо значение. Потенциалните партньори, преди да се срещнат с вас лично, задължително ще попитат за вашата репутация в бизнес общността. В този случай влиянието на мненията на другите не бива да се подценява. Главният словесен елемент на изображението е вашата реч. Ако имате проблеми с това, понякога е по-добре да останете мълчаливи, отколкото да обяснявате мислите си по неразбираем начин. Още по-добър изход от ситуацията е вашето обучение. За да се създаде положителен словесен образ, следва да се въведат следните препоръки:

Бъдете приличен и отзивчив човек. Покажете уважение на другите хора и не избягвайте възможността винаги да сте в центъра на вниманието.