Маргинална печалба - за какво е необходимо и какво означават нейните показатели?

Не само опитен мениджър на предприятие, но и начален бизнесмен трябва да знае каква е маргиналната печалба и коя е търговската марж. Предлагаме да разберете всичко за този вид печалба и за това, което показва маргиналната печалба.

Какъв е маржът в икономиката?

Общоприето е, че маржът на печалба е разликата в продукта от продажните цени, получени след приспадане на себестойността, както и от лихвените проценти от котировките, определени на борсите. Често този термин може да се намери в борсовата търговия и в работата на банките в областта на застраховането и търговията. За всяка специфична посока някои нюанси са характерни. В този случай маржът се посочва в проценти или в количества.

Каква е маргиналната печалба?

Всеки предприемач трябва да е наясно с факта, че маргиналната печалба е такава разлика между приходите от продажби и несъответстващите разходи. За да се постигне равновесие, този вид печалба трябва да покрива редовните разходи. В същото време измерването се взема на единица продукция и в цялата посока или подразделение. Маргиналната печалба представлява увеличение на материалните ресурси от продажбата на определена стока. Този тип печалба се равнява на редовните разходи.

Защо имаме нужда от маржин печалба?

Не всеки бизнесмен знае? какъв е маржът и какво е нивото на маргиналната печалба. Тази печалба се счита за основен фактор за ценообразуване и рентабилност на рекламните разходи. То може максимално да отразява рентабилността на продажбите и да бъде разликата между цена и цена. Често се изразява като печалба или като процент от базисната цена. Има индикатор, който обозначава разликата между постъпленията от продажбата на продуктите и неконстантните разходи на фирмата. Обикновено се нарича брутен марж.

Разлика на печалбата от маргиналната печалба?

Често бизнесмените започват да се интересуват от това какво се различава от понятието "маргинална печалба" от печалбата. Сред основните различия са:

  1. Печалба е доходът на предприятието, разликата между печалбата от продажбата на продукти от собствената му дейност и разходите до момента на продажбата.
  2. Маржът и печалбата са пропорционални. Колкото по-голям е маржът на компанията, толкова повече приходи могат да се очакват. Ето защо можем да кажем, че основната разлика между маргиналната печалба и печалбата е мястото, където се прилага тази концепция

Каква е разликата между брутните печалби и маргиналните печалби?

Дори и един начален бизнесмен трябва да разбере разликата между маргиналната и брутната печалба:

  1. За да се изчисли брутната печалба, сумата на преките разходи се изчислява от прихода и сумата от променливите се изчислява за пределните приходи.
  2. Брутната печалба не винаги е равна на маргиналната, тъй като разходите не винаги са променливи.
  3. Брутната печалба отразява общия показател за успеха на компанията, а маргиналните приходи ви позволяват да избирате икономически ефективен начин за правене на бизнес и да определяте вида и обема на произвежданите стоки.

Как да изчисляваме маргиналната печалба?

За изчисляване на маржин печалбата не е толкова трудна. Ако една фирма произвежда няколко стоки едновременно, тогава печалбата от печалбата и нейното изчисление са важна част от анализа. Колкото повече компанията произвежда, толкова по-малко ще струва. Той може да работи и обратно, тъй като това може да включва изчисляване на разходите.

Можете да разберете за маргиналната печалба, като използвате специална формула. Формулата на маргиналната печалба MP = PP - Zper показва сумата, която покрива производствените разходи. Тук MP е маргиналната печалба, а PE е нетната печалба на компанията, Zper е променливата на разходите. Когато доходът покрива само разходите на предприятието, той остава на прага на равновесие.