Видове емоции

Всеки ден човек изпитва различни видове емоции и чувства. И имат свои собствени цели, но за какво си струва да говорим.

Видове и функции на човешките емоции

Преди да говорим за видовете и свойствата на чувствата, е необходимо да разберем концепцията за емоциите и как те се различават от чувствата. Чувствата се отнасят до връзката на човек с различни явления и обекти на действителността. Емоциите са реакциите на човек към различни стимули, грубо казано, това е особен вариант на сетивата.

Класификацията на емоциите и тяхното разпадане в видове е трудно да се получи. Разбира се, човек може да разделя емоциите на положителни и отрицателни емоции, но това разделение ще бъде условно. Например, гневът и гневът в повечето случаи ще доведат до отрицателни емоции, но в някои случаи такива чувства могат да бъдат от полза. Следователно, по-често се използва класификацията на видовете емоции във връзка с различните сфери на живота. Разграничаване на следните форми и видове емоции.

 1. Висше образование. Те отговарят на най-високите социални потребности - любовта към родината, техните хора, други хора.
 2. Морал. Чувствата, чувствани към обществото, към себе си - приятелство, съвест, любов и други емоции, отговорни за междуличностните отношения.
 3. Praksicheskie. Възникват в процеса на трудова дейност, свързана с нейния успех, а не с успех.
 4. Интелигентна. Появява се с умствена дейност, стабилни и постоянни чувства. Такова като любопитство, изненада, радост от познаването на истината.

След като се занимавате с видовете емоции, можете да започнете да опишете техните основни функции, има следните видове.

 1. Мотивация-регулиране. Тази функция се изразява във факта, че емоциите често са мотивиращ фактор, те моделират човешкото поведение.
 2. Комуникативно - външното изразяване на емоциите помага на човек да комуникира с други хора.
 3. Сигнал. Емоцията, реакцията към стимулите дава на човека възможност да разбере кои от нуждите трябва да бъдат изпълнени на първо място.
 4. Защитна функция, която ви позволява да реагирате на опасност и да спасите човек от беда.

Видове положителни емоции и техните кратки характеристики

 1. Интересът е условие, което помага за развитието на умения, умения и придобиване на нови знания.
 2. Радостта е държава, която свидетелства за възможно най-пълно задоволяване на една от нейните реални нужди. И така, това чувство е по-светло, толкова по-малко е вероятността да получите това, което искате. Понякога радостта може да растат в наслада, еуфория, наслада.
 3. Симпатия - може да се основава на общи интереси и хобита, сексуална привлекателност. Това чувство при определени обстоятелства може да се превърне в възхищение, приятелство, любов, уважение, доверие.

Видове отрицателни емоции и техните кратки характеристики

 1. Страданието - свързано с получаването на информация за неспособността да се посрещнат важни жизнени нужди, често се случва под формата на стрес.
 2. Гневът е причинен от появата на неочаквани пречки по пътя към задоволяване на необходимостта, която е изключително важна за дадено лице. Обикновено тази емоция има формата на ефект, който не е особено дълъг във времето.
 3. Отвращение - е причинена от обстоятелства, предмети, хора, чийто контакт предизвиква остри противоречия с моралните, естетически, идеологически принципи на човека. Когато се комбинира с гняв в междуличностните отношения, може да предизвика агресия.
 4. Опасението се генерира от несъгласие в нагласите на човек с поведението и положението на друг човек.
 5. Страх - се появява, когато получите информация за възможна заплаха за благосъстоянието. Тя не може да бъде причинена от истинска опасност, а от въображаема, а това е различно от емоцията на страданието.
 6. Срам - се появява, когато осъзнавате несъответствието между действията, мислите, нормите на общоприетата моралност или собствените си нагласи.

Изненадата е неутрална емоция, но е невероятно силна в удара, блокирайки всички предишни емоции. Изненадата е причинена в резултат на неочаквано развитие на обстоятелствата, може да прояви интерес.

Заслужава да се отбележи, че емоциите са необходими за даден човек, чийто дефицит (както положителен, така и негативен) обикновено се състои от филми, книги, спортове. Следователно, опитвайки се да контролира собствените си емоции, човек трябва да се стреми не за нечувствителност, а за способността да мисли трезво във всякакви житейски ситуации.