Как да използвате калибър?

Инструмент с такова сложно име като калибър позволява измерване с точност до 0,1 мм. И вие можете да измерите както външните, така и вътрешните размери на частите, както и дълбочината на дупките.

Как да се научим да използваме корема правилно?

Преди да използвате, трябва внимателно да проверите инструмента, да го проверите за точност. За да направите това, свържете челюстите му - рисковете и на двете скали трябва да съответстват. Трябва да се съчетаят и десетата лента на верниера с 19-ия бар на милиметровата скала.

Когато измервате размерите с дебелина, не позволявайте челюстите на челюстта му. Тяхната позиция се фиксира от заключващ винт. Докато прочетете показанията, задръжте инструмента направо пред очите си.

Последователността на действията при измерване на частите с шублер:

  1. Ако искате да измерите външния размер на дадена част, захващайте я между долните челюсти, като държите дебелината в дясната ръка. С палеца си преместете рамката, докато челюстта не влезе в контакт с измервания обект, фиксирайте позицията с ключалката с палеца и показалеца на дясната ръка. Уверете се, че няма изкривени челюсти и че частта преминава между тях, като лесно се допират до измервателните повърхности.
  2. За да премахнете вътрешния размер на частите, използвайте заострени гъби от камерата. Смесете ги и ги вмъкнете в детайлите на отвора, след което започнете да изграждате гъби. Преди да извършите измерванията, проверете дали са спазени същите условия, както при измерване на външните размери.
  3. За да измерите дълбочината, поставете в отвора дълбок манометър, разположен в края на камерата. Разпръснете гъбата, докато дълбочината се постави върху повърхността. Размерите на издатините се определят по подобен начин.

Как да използвам дебеломер?

Определена сложност е процесът на четене от дебелото черво. То трябва да се държи точно пред очите ви, тъй като различна позиция ще доведе до неточност.

Независимо от кой параметър измервате (външен, вътрешен или дълбок), процесът на четене винаги е същият. Първо, определете броя на цели милиметри в основната скала, разположен отляво на нулевата везна.

След това трябва да определите броя на фракциите на милиметър. На скалата nonius намерете лентата, която съответства на основната скала. Ако има няколко такива удара, вземете стойност, която е най-близо до нула на vernier. За да получите пълния размер на частта или дупката, трябва да сгънете цялата част от милиметрите и десетите.

Как да използваме електронния шублер?

Електронният измервателен уред е много по-удобен за използване. С него не е нужно да гледате знаците върху скалите, което е особено важно за хората с лошо зрение. Измерването с такъв шублер е възможно и в милиметри и инчове. Така че дори не трябва да търсите информация за това как да използвате инчов шублер.

Ново поколение от тези важни инструменти се използва в ключарската, строителната, монтажните работи. С една дума, навсякъде, където трябва да знаете точните размери. Освен това той замества микрометъра, защото показва много точни резултати от измерването.

Трябва само да закрепите детайла, както при стандартен шублер, и да преброите цифрите от електронния екран на инструмента.

Недостатъци на електронния калибър: