Когнитивно-поведенческа терапия

Нашето мислене определя нашите чувства, отношение, както към себе си, така и към другите. Мислите водят до решения и свързани действия. Всеки не се противопоставя на мислите му, които генерират успешен резултат, безопасна комуникация с други хора. Но се случва, без да се дава сметка, самите хора могат да се обиждат от думите на другите, макар че в тези забележки не е имало лошо намерение. Повечето от психологическите проблеми на всеки човек се състоят в погрешно възприемане както на околния свят, така и на хората, както и на погрешни схващания за реалността. Когнитивната терапия поставя като основна цел анализа и промяната в възгледите и вярванията на индивида.

Този тип терапия е един от най-честите и най-ефективни в съвременната психотерапия. Тя се основава на преосмисляне на неадекватните емоции в адекватни такива.

Техниките за когнитивна терапия се използват в следните случаи:

  1. Тревожност (включително паническо безпокойство).
  2. Депресия (също умерена, която преди това била излекувана в психиатрични болници).
  3. Синдром на хроничната болка.
  4. Хранителни разстройства (включително преяждане).
  5. Различни социални фобии (страх от говорене пред обществеността, страх от сцената, страх от изпити).
  6. Химични зависимости (например алкохолизъм и наркомании).

Предимството на когнитивната терапия е, че тя има научно ориентирана посока (в основата си има база под формата на последните постижения в неврофизиологията и психологията). В края на лечението всички резултати могат да бъдат проверени чрез подходящи специални тестове.

Структура на лечението

Схемата на когнитивното лечение се състои от последователни стъпки с обратна връзка от пациента. Партньорството между психотерапевтите се основава на взаимно уважение. Според многогодишни проучвания, хората, на които са приложени техники за когнитивно поведенческа терапия, постигат успех дори в области, които преди това смятали, че не могат да постигнат. Това показва, че лечението не е само временно подобрение. Понякога терапията се комбинира с приемането на подходящи лекарства.

Метод на когнитивно-поведенческа терапия

Когнитивно-поведенческата терапия е подход, чрез който има промяна в мислите, мисловните образи, за да се помогне за преодоляване на поведенчески или емоционални проблеми. Този вид психотерапевтична терапия може да формира навици, които помагат да се отървем от вредните стереотипи и т.н.

Има огромен брой техники и техники, използвани за лечение на пациента. По време на сесиите терапевтът предполага, че пациентът определя мислите, които имат паразитизиращ ефект върху мисленето на пациента, и след това се опитва да промени фокуса си чрез водещи въпроси, наречени Сократовски ("Кой каза, че всичко е лошо?", "Защо решихте, че това ще бъде така да продължиш завинаги "и т.н.). Но една промяна в начина на мислене не е достатъчна за цялостно излекуване, така че се използва и определена когнитивно-поведенческа терапия (комуникационни обучения, авто-обучение, медитативни техники). Те помагат да се промени мисленето на пациента от отрицателен към по-оптимистичен и да се придобие определен стил на поведение.

Според съвременните психологически изследвания този тип терапия е едно от най-ефективните средства за лечение на психични разстройства. В западната психотерапия, това е обща техника на лечение, която показва успешни резултати за удивително кратко време. А рядък психиатър или психолог отрича, че методът на когнитивно-поведенческата терапия не е успешен и ефективен.