Видове толерантност

Терминът толерантност предполага толерантност към поведението, мнението, начина на живот и ценностите на другите хора. Толерантността също е близка до състраданието и състраданието.

Неговото формиране все още е в предучилищна възраст и зависи повече от правилното образование. Един толерантен човек се отличава с разбиране, съчувствие и добра воля към хора, които са малко по-различни от себе си. В съвременната наука е обичайно да се определят няколко типа толерантност, които ще бъдат разгледани в нашата статия.


Религиозна толерантност

Това е толерантност за другите религии. Тоест, следвайки религиозните си учения, човек признава и третира благоволението към индивидите - хетеродокс, атеисти и всякакви сектантски течения.

Толерантност към хората с увреждания

Този вид толерантност предполага уважение и състрадание към хората с увреждания. Въпреки това, не го обърквайте със съжаление. Толерантността към хората с увреждания се проявява преди всичко при признаването им като лице с всички права на здравословен човек и при предоставянето им на необходимата помощ.

Пол толерантност

Това е благосклонно отношение към противоположния пол. Тук думата "равенство" е по-приемлива. Това означава, че човек, независимо от пола, има равни права в развитието, образованието, избора на професия и други важни действия.

Етническа толерантност

Това е способността на индивида да уважава начина на живот и ценностите на другите народи, както и приятелско отношение към своите хобита, думи, мисли, идеи.

Политическа толерантност

Политическата толерантност предполага положително отношение на властите, политическата партия, което се изразява в готовността да се признае несъгласието сред членовете на нейните редици.